របាំ៖ "ព្រះនាងនាគបួងសួង"

Visit Cambodia - Kingdom of Wonder

29,489 Views 12

ពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំ២០១៩ ជុំទី២
២០-២២ ធ្នូ ២០១៩
ខេត្តកំពត

Sea Festival 2019 Round 2
20-22 December 2019
Kampot Province

សម្តែងដោយសិល្បករសិល្បការិនីសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
Performed by the artists of the Secondary School of Fine Arts

https://tourismcambodia.org/

Related Videos